Zo gaan wij te werk.

De penningmeester haalt iedere ochtend de enveloppen uit de brievenbus en werkt de administratie bij.  1 Vrijwilligster schrijft de namen op de presentielijst.

De leidsters verzamelen in het bravo gebouw, om daar de lokalen in orde te maken, de krukken worden gereed gezet, naar gelang het aantal opgegeven kinderen, dekken de tafels met kleden, bordjes en afvalmandjes, handen-gel en zetten de bel gereed en speelgoed in de hal.

Om 12 uur halen de leidsters de kinderen op uit de klassen, 2 leidsters voor de groepen 1/2 A en B en groep 1 C en groep 7 , en controleren of iedereen aanwezig is. 1 leidster voor groep 3, 3/4  en 4, deze sluit aan bij de 2 andere leidsters.

Als alle kinderen verzameld zijn lopen we rustig naar het bravo gebouw, 1 leidster haalt de kinderen op in het bresgebouw groep 5,6,en 8 en gaan richting bravo.

Voordat we weggaan zijn alle kinderen gecontroleerd en de kinderen die extra zijn worden op de presentielijst bij geschreven. Dit wordt later door de coördinatrice bijgewerkt.

In de Bravo worden de jassen opgehangen of in de luizenzakken gedaan en de broodtrommels en het drinken uit de tassen gehaald.

De groepen zijn kleiner gemaakt, en in drieën verdeeld, 1,2 en C bij elkaar,  3 en 3/4  bij elkaar, 4,5,6,7 en 8 bij elkaar. De kinderen hebben hier zeer positief op gereageerd.

Aan tafel gezeten, worden eerst nog eens de namen gecontroleerd volgens de aanwezigheidslijst. Niet opgegeven kinderen worden apart onderaan gezet om later in de administratie bijgewerkt te worden.

Tijdens deze controle worden door de andere tso-vrijwilligers de bordjes met ‘smelt-brood-met-kaas’ opgehaald en in de magnetron verwarmd. Voor de grotere kinderen hebben we en tosti apparaat aangeschaft zodat zij een “echte tosti” hebben.

Daarna komt het sein ‘eet  en drink smakelijk’, waarna iedereen pas mag gaan eten. Ook wordt gecontroleerd of het brood wel wordt opgegeten en niet wordt verknoeid of weggemoffeld. Eventuele extraatjes worden pas na het brood opgegeten.

Het brood wat niet gegeten wordt terug in de broodtrommel gedaan zodat ouders/ verzorgers kunnen zien hoeveel het kind heeft gegeten.

Tijdens het eten wordt door de Leidsters het geluidsniveau op een aanvaardbaar niveau gehouden. Omgevallen drinken wordt opgeruimd. ‘Pasta-monden’ worden schoongeveegd met ‘Smoelendoekjes’. De kinderen blijven aan tafel tot het sein: ‘kinderen van deze tafel, die klaar zijn mogen hun bordjes opstapelen; hun krukken opstapelen/wegzetten; de bekers en brooddozen in hun tas stoppen en… gaan spelen

Daarna worden de computers en de tv aangezet; de buiten speelkast geopend en de knutseltafel in gereedheid gebracht. Ondertussen wassen de vrijwillige ‘afwassers en drogers’ de vaat.

1 of 2 vrijwilligers controleren het buitenspelen. De onderbouw speelt op het kleine afgesloten plein, de bovenbouw op het grote plein. De rest regelt/controleert en stimuleert het binnen spel en beheert de knutseltafel.

Na het rondroepen: “Groepen 5,6,7,8 worden bij de deur verwacht!” Gaat eerst de bovenbouw met 1 begeleider terug naar school. Ondertussen “Groep 1,2,3 en 4 komen allemaal netjes hier!” kleedt de rest van de kinderen zich aan en verzamelen de broodtrommels.

Daarna gaan ook deze onder begeleiding van 2 leidsters naar school terug. Overgebleven spullen worden in de ‘Gevonden-voorwerpen-bak op school gelegd. Tenslotte gaan de leidsters weer terug naar Bravo om de toiletten schoon te maken; de keuken en het speelgoed op te ruimen, de vloer aan te vegen en het gebouw weer af te sluiten.