Samen eten en spelen.

Overblijven bij TSO Vereniging OBS Branding

Uw kind kan alleen overblijven, als uw kind op OBS Branding zit en als u het aanmeldingsformulier ingevuld hebt, ingeleverd of via onze site hebt verstuurd en een bevestiging van aanmelding heeft ontvangen

De aanmeldingsformulieren hangen ook aan de witte TSO-brievenbus links voorbij de tweede toegangsdeur van de school

 

 Aangeven dat uw kind op een bepaalde dag overblijft

Iedere dag kunt u zelf de naam van uw kind bij de groep, waarin uw kind zit, invullen. Bij de hogere groepen kan uw kind dat ook zelf.

Een TSO vrijwilligster schrijft kort na het begin van de lessen de namen over op de presentielijst. Bent u te laat? Meldt u dan even bij de coördinatrice D de Jong 06-29138332 of email info@tso-branding.nl, dat uw kind ook moet overblijven! Hiermee voorkomt u het afschrijven van een strip extra als boete.

Is een kind opgegeven, dan blijft het ook over.

Opgegeven kinderen kunnen niet door anderen worden opgehaald of bij vriendjes gaan eten. Dit, zodat u weet waar uw kind is!!! Missen we een kind, dan proberen we u via het ‘noodnummer’ te bereiken. (dit hebt u bij aanmelding opgegeven ,als dit nummer veranderd wilt u dit dan doorgeven?)