Algemeen.

TSO Vereniging OBS Branding is opgericht in 2006 met als doel om de overblijf als op zichzelf staande orgaan te gaan exploiteren. Hieruit is een samenwerkingsverband ontstaan tussen OBS Branding en de TSO vereniging en zo is invulling gegeven aan de wettelijke verplichting van de school om tussenschoolse opvang aan te bieden.

Alle activiteiten van TSO Vereniging OBS branding worden georganiseerd, geëxploiteerd en gefinancierd door de vereniging met de beschikbare middelen voortvloeiend uit de bijdragen die door de leden per overblijfbeurt worden betaald.

Onze Missie.

Wij streven ernaar om tussenschoolse opvang te bieden voor alle leerlingen van de OBS Branding die tussen de middag niet de mogelijkheid hebben om de lunch thuis te nuttigen. Het scheppen van een veilige, leuke en leerzame omgeving voor de kinderen staat hierbij centraal. Dit alles bieden wij aan tegen een zo laag mogelijke financiële vergoeding.

Onze Visie.

De kwaliteit van de diensten die wij leveren, de communicatie naar de ouders en de betrokkenheid bij de sociale ontwikkeling van de kinderen zijn onze kernwaarden en visie voor de toekomst. Wij zullen deze kernwaarden te alle tijden bewaken en waar nodig verbeteren.